4C - Czystość

Czystość jest nierozerwalnie związana z wartością i pięknem diamentu. Popularne diamenty, używane w pierścionkach zaręczynowych, mają zanieczyszczenia wewnętrzne widoczne pod lupą powiększającą obraz 10 krotnie.

FL - Flawless - bez skazy
Podczas badania pod mikroskopem 10x kamień nie wykazuje wad wewnętrznych i zewnętrznych.

IF - Internally Flawless - bez skazy wewnątrz
Brak wtrąceń wewnątrz kamienia, ale może nosić on niewielkie wady powierzchniowe, które nie mogą być usunięte w procesie polerowania powierzchni.
Skazy, które mogą być usunięte przez drobne, dodatowe szlifowanie klasyfikowane są do klasy kamieni bez skazy.

VVS1, VVS2 - Very, Very Slightly Included - bardzo, bardzo nieznaczne inkluzje
Inkluzje trudne do zlokalizowania za pomocą mikroskopu 10x.

VS1, VS2 - Very Slightly Included - bardzo nieznaczne inkluzje
Małe wtrącenia, które widoczne są za pomocą mikroskopu 10x.

SI1, SI2 - Slightly Included - nieznaczne inkluzje
Inkluzje, które można zobaczyć łatwo pod mikroskopem 10x, a także mogą być widoczne "gołym okiem" przy użyciu białego tła i gdy znamy ich położenie.

P1 - Piqué
Inkluzje są widoczne "gołym okiem" i doskonale widoczne pod mikroskoperm 10x.

P2 - Piqué
Inkluzje widać "gołym okiem" i mogą zakłócać przejrzystość i blask brylantu.

P3 - Piqué
Ciemne inkluzje, które zakłócają przejrzystości. Są one doskonale widoczne "gołym okiem".

Oznaczenia z indeksem 1, 2 oraz 3 stosuje się zależnie od masy kamienia, liczby inkluzji oraz ich wielkości i położenia.