Certyfikaty diamentu

Ze względu na długi czas trwania procedur oraz koszty certyfikaty GIA, IGI lub HRD stosuje się je w przypadku kamieni o większej wartości. Najczęściej przy zakupie obrączek ślubnych lub pierścionków zaręczynowych z brylantami otrzymacie certyfikat uwierzytelniający wystawiony przez producenta lub sprzedawcę.
Certyfikat taki powinien zawierać informacje na temat rodzaju, masy, barwy, czystości oraz rodzaju szlifu kamieni wykorzystanych w danym wyrobie, a także jego masę, rodzaj i próbę kruszca. Ten dokument, opieczętowany i podpisany przez uprawnionego rzeczoznawcę, potwierdza jakość i autentyczność nabywanej biżuterii.


Elementy każdego certyfikatu:

Przy określaniu wartości i certyfikowaniu diamentów określa się podstawowe parametry diamentu takie jak:

  • masa (carat);
  • barwa (color);
  • szlif (cut);
  • czystość (clarity);


Parametry podane wyżej oznaczane są jako 4C i mają one zasadniczy wpływ na cenę diamentu.
Oprócz tego w certyfikatach mogą się znajdować informacje o wymiarach, fluorescencji, mapa wewnętrznych i zewnętrznych charakterystyk, itd.
Gwałtownie rosnące popyt i podaż diamentów wymagały wprowadzenia normalizacji w zakresie ich oceny i powołanie odpowiedzialnych, niezależnych od producentów, instytucji.
Pierwszym instytutem certyfikującym diamenty był GIA (Gemological Institute of America), powstał w USA w 1935 roku.
Inne, uznane na całym świecie jednostki powołane do fachowej oceny diamentów to:

  • IGI (International Gemological Institute w Antwerpii);
  • HRD (Hoge Raad voor Diamanten w Anterwpii);

 

Instytuty te posiadają swoje laboratoria na wszystkich kontynentach. Ich certyfikaty są uznawane w obrocie międzynarodowym i uważane za niezbędny element każdej, poważnejtransakcji. Certyfikat wydany przez jeden z tych trzech instytutów zawiera kompleksowy opis jakości diamentu i gwarantuje, że oferowany kamień nie jest imitacją ani syntetykiem.
Dla bezpieczeństwa obrotu, certyfikowane diamenty są zabezpieczone w jeden z poniższych sposobów:
 

  • na rondyście diamentu znajduje się wypalona laserem inskrypcja z numerem certyfikatu;
  • diament jest umieszczony w specjalnym (niemożliwym do otwarcia bez trwałego uszkodzenia) opakowaniu z numerem certyfikatu;